Poslovno pregovaranje

06 Sep 09:00 - 07 Sep 17:00 06 Sep 09:00 - 07 Sep 17:00 - Mokra Gora Mokra Gora
Mokra Gora School of Management Mokra Gora School of Management
Program Poslovno pregovaranje će vam pružiti alate kako biste mogli da efikasno definišete ključne pregovaračke tačke,identifikujete pregovaračke mogućnosti kada ih drugi ne vide...   More info

Marketing menadžment

01 Oct 14:00 - 05 Oct 14:00 01 Oct 14:00 - 05 Oct 14:00 - Mokra Gora Mokra Gora
Mokra Gora School of Management Mokra Gora School of Management
Modul marketing menadžment ima za cilj da polaznicima prenese neophodna znanja i veštine o samom pojmu marketinga, njegovoj integraciji, povezanosti i uticaju na poslovanje...   More info

Liderstvo i strategija

29 Oct 14:00 - 02 Nov 14:00 29 Oct 14:00 - 02 Nov 14:00 - Mokra Gora Mokra Gora
Mokra Gora School of Management Mokra Gora School of Management
Modul Liderstvo i strategija je namenjen menadžerima i preduzetnicima sa nekoliko godina radnog iskustva kojima je potrebno da osveže svoja upravljačka znanja i nadograde ih...   More info

Mokrogorski Executive MBA (MEMBA) - Modul 1 - Ekonomija

09 Nov 15:00 - 18 Nov 15:00 09 Nov 15:00 - 18 Nov 15:00 - Mokra Gora Mokra Gora
Mokra Gora School of Management Mokra Gora School of Management
Mokrogorski Executive MBA (MEMBA) je master program iz upravljanja poslovanjem organizovan po najvišim međunarodnim standardima, prilagođen našim potrebama u okruženju i izazovima...   More info

Ekonomija

26 Nov 14:00 - 30 Nov 14:00 26 Nov 14:00 - 30 Nov 14:00 - Mokra Gora Mokra Gora
Mokra Gora School of Management Mokra Gora School of Management
Modul Ekonomija ima za cilj da predstavi aktuelne oblasti makro i mikroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla. Iako je prva reakcija menadžera na modul ekonomija uzdržana...   More info


© 2018 Siguez