Ekonomija

Ekonomija26 Nov 14:00 - 30 Nov 14:00 - Mokra Gora
Mokra Gora School of Management

Route

Modul Ekonomija ima za cilj da predstavi aktuelne oblasti makro i mikroekonomije, prvenstveno iz praktičnog ugla. Iako je prva reakcija menadžera na modul ekonomija uzdržana, iskustvo pokazuje da su sticanje i osvežavanje znanja na ovom modulu zanimljivi i korisni za polaznike. Polaznici će imati priliku da se upoznaju sa trendovima i izazovima makroekonomije Srbije i sveta: makroekonomskim agregatima i pokazateljima (komponente BDP-a), monetarnom politikom (kamatne stope i devizni kursevi), fiskalnom politikom (porezi, deficit i javni dug), ekonomskim odnosima sa svetom (tokovi robe i kapitala, devizne rezerve). U oblasti mikroekonomskih tokova, pokrivene su oblasti troškova preduzeća, formiranja cena i implikacija različitih tržišnih struktura za poslovne odlučivanje. Program modula se zasniva na prezentaciji koncepata, mehanizama, podataka i implikacija ekonomskih tokova na preduzeće, sučeljavanju mišljenja i interakciji s polaznicima, kao i posebnim studijama slučajeva različitih oblasti ekonomije.


Past Events

Marketing menadžment

01 Oct 14:00 - 05 Oct 14:00 01 Oct 14:00 - 05 Oct 14:00 - Mokra Gora Mokra Gora
Mokra Gora School of Management Mokra Gora School of Management
Modul marketing menadžment ima za cilj da polaznicima prenese neophodna znanja i veštine o samom pojmu marketinga, njegovoj integraciji, povezanosti i uticaju na poslovanje...   More info

Liderstvo i strategija

29 Oct 14:00 - 02 Nov 14:00 29 Oct 14:00 - 02 Nov 14:00 - Mokra Gora Mokra Gora
Mokra Gora School of Management Mokra Gora School of Management
Modul Liderstvo i strategija je namenjen menadžerima i preduzetnicima sa nekoliko godina radnog iskustva kojima je potrebno da osveže svoja upravljačka znanja i nadograde ih...   More info

Mokrogorski Executive MBA (MEMBA) - Modul 1 - Ekonomija

09 Nov 15:00 - 18 Nov 15:00 09 Nov 15:00 - 18 Nov 15:00 - Mokra Gora Mokra Gora
Mokra Gora School of Management Mokra Gora School of Management
Mokrogorski Executive MBA (MEMBA) je master program iz upravljanja poslovanjem organizovan po najvišim međunarodnim standardima, prilagođen našim potrebama u okruženju i izazovima...   More info


© 2018 Siguez